Bouwen voor biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. In de natuur is alles in evenwicht. Een evenwicht dat even perfect als fragiel is. Haal een soort weg en alles raakt uit evenwicht. En dat heeft grote consequenties. Voor de wereld, voor de natuur en voor ons. Want biodiversiteit zorgt voor schone lucht, voedsel en schoon water. Ondanks het grote belang van biodiversiteit staat deze steeds meer onder druk. De bouwsector levert hieraan, vaak onbedoeld, een substantiële bijdrage. Dat moet anders, dat kan anders. Samen met verschillende partijen hebben wij de aan diverse projecten gewerkt die moeten bijdragen aan de groei van natuurinclusief bouwen. Een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines met waardevolle resultaten.


Project Kruisbestuivers: verbeeldingskracht

Project kruisbestuivers: verbeeldingskracht

Projectontwikkelaars, overheden en bouwbedrijven wilden het wel anders aanpakken, maar wisten niet hoe. Ze zagen het natuurinclusief bouwen niet voor zich, en ook niet welke voordelen dit met zich meebrengt. En wat je niet voor je ziet, kun je ook niet bouwen. Het ontbreekt veel partijen aan verbeeldingskracht. In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen en verschillende disciplines namen wij deel aan project Kruisbestuivers. Een project dat zoekt naar oplossingen die biodivers bouwen het nieuwe normaal maakt en dat leidt tot nieuwe oplossingen. Zo ontwikkelden wij de Snelstartgids Bouwen voor biodiversiteit. Een praktische gids voor bouwers met groene ambitie, die aan de hand van een concrete workshop hun verbeeldingskracht kunnen aanwakkeren en vanuit deze kracht hun plannen kunnen maken. Plannen waarin biodiversiteit het begin is en niet de sluitpost.

In samenwerking met VolkerWessels, KWS Infra, Primum, Provincie Zuid-Holland, Naturalis, Fronteer Strategy, Nelia Booden, Emke Idema en Jetske Freeve


Kruisbestuiversmethode in de praktijk

Voor twee bouwprojecten in de provincie Zuid-Holland, IJsselmondse Knoop en Tiengemetensingelgebied, waarin biodiversiteit een prominente rol moest gaan spelen, gingen wij aan de slag. Wij stelden een team samen van verschillende partijen en verschillende disciplines, een mix van professionals uit totaal verschillende expertises en denkwerelden. Van bouwers tot kunstenaars tot ecologen. Een groep die aan de slag ging volgens de kruisbestuiversmethode, onderdeel van de snelstartgids die in een eerder stadium binnen dit kader is ontworpen.

Kern van deze aanpak is dat de verbeeldingskracht van de betrokkenen wordt geprikkeld en ze worden aangemoedigd om vanuit een andere invalshoek naar het project te kijken. Om te ontwerpen vanuit ecosysteemdiensten, de diensten die de natuur ons levert zoals schoon drinkwater en voedsel, maar ook gezondheid en CO2-opname.

Tijdens de ontwerpsessies ontwikkelden de verschillende deelnemers diverse ideeën voor de invulling van het gebied, zoals een pluktuin en een waterrijk gebied waar de lepelaar zich thuis voelt. Vervolgens werden deze ideeën en ontwerpen binnen de groepen gepresenteerd en besproken, wat resulteerde  in een keuze van twee concepten. Concepten die als inspiratie dienen voor de concrete uitwerking van de plannen. En hoe deze plannen er ook uit komen te zien, biodiversiteit speelt een prominente rol.

 

In samenwerking met Jetske Freeve (Openers), VolkerWessels, KWS Infra, Primum, Naturalis en Provincie Zuid-Holland.