Art Partners
"ik zie het theater als samenlevingslaboratorium, waarin je als bezoeker altijd bewust of onbewust een positie inneemt. met mijn maatschappelijke speeltuinen wil ik mensen de mogelijkheid geven om doen, laten en denken te onderzoeken, daar waar het persoonlijke en het politieke elkaar raken. ik gebruik de verbeelding om denkpatronen te hacken, belangrijke waarden (opnieuw) vast te stellen en te oefenen, en vorm geven aan je eigen standpunten en voor jou belangrijke verhalen. ik werk in verschillende vormen: ik heb bijvoorbeeld een aantal spellen ontwikkeld voor groepen mensen om te spelen en ik geef graag gedachte-experimenten vorm. het mooie en spannende aan die onderzoekende werkwijze is dat niemand nog weet hoe het eindresultaat eruit zal zien. met een goede startvraag en je nieuwsgierigheid kun je met een groep een proces vormgeven dat op zichzelf een kunstwerk kan zijn. verder geef feedbacktrainingen in de dasarts feedbackmethode, in samenwerking met art partner aan groepen buiten de kunstwereld. het is mooi om te zien hoe een instrument dat ontwikkeld is voor groepen kunstenaars ook voor anderen zo verrijkend kan zijn." lees onze blogs voor management & consulting over wat we van het theater kunnen leren als het gaat over het geven en ontvangen vna feedback: blog: feedback. of fast forward? blog: agile feedback, de kracht van samen denken www.emkeidema.nl fotografie: bas de brouwer

EMKE IDEMA

Theatermaker, Feedback Trainer

"In essentie gaat mijn werk over hoe samen te leven. Hoe mens te zijn met andere mensen, in een systeem van regels en normen."
wat mij het meest verbaasd heeft tijdens de opdracht(en) die ik met art partner deed was dat bedrijven die samenwerken met art partner het aandurven om het echt anders te doen, dat ze durven te experimenteren en het onbekende binnen te halen. mij is in de loop van de jaren duidelijk geworden dat die bedrijven dat durven omdat art partner vanuit een geweldig groot vertrouwen zowel naar opdrachtgever als naar de kunstenaar, deze twee werelden samensmeedt. de opdrachtgever overtuigt de kunstenaar en de kunstenaar overtuigt de opdrachtgever. vanuit dit respect ontstaat een nieuwe kwaliteit. met silvia werkten we o.a. samen met kpmg, de haagse hogeschool, &samhoud en een bank. www.silviarussel.nl

SILVIA RUSSEL

Beeldend kunstenaar

"Ik onderzoek hoe je anders tegen dagelijkse dingen aan kunt kijken en hierdoor nieuwe mogelijkheden voor jezelf kunt creëren."
teun castelein is kunstenaar en serial ideator met een reeks aan ondernemersavonturen op zijn naam. hij noemt zichzelf een ‘eenmansconglomeraat’, dat vanuit de amsterdam de wereld probeert over te nemen. met enige regelmaat lanceert hij een nieuw bedrijf, inclusief branding en marketingstrategie. core business in zijn portfolio: de zoektocht naar overlevingskansen voor het menselijke en het artistieke in een vrije markt. onder zijn laatste projecten vallen o.a. rederij lampedusa, waarvoor hij een peace pigeon ontving op international peace day 2017, en de bijlmer hammam. met teun werkten we o.a. samen met: kpmg, ncd en de nvtz

TEUN CASTELEIN

Kunstenaar, serial ideator

"wat mij het meest verbaasd heeft tijdens de opdracht die ik met art partner deed is de moed die de bank waar ik mee werkte had om zich kwetsbaar op te stellen in een periode waarin banken zich juist als onaantastbaar presenteerden om het vertrouwen van hun klanten vast te houden. deze opdracht was dan ook geen marketingproject om het imago van de bank te verbeelden, maar een samenwerking waarin zowel zij als ik buiten onze comfort zone gingen. dat leverde beelden en interventies op die mij hebben verrast en mijn kijk op wat kunst kan zijn en doen voorgoed heeft veranderd." www.heidilinck.nl

HEIDI LINCK

Beeldend kunstenaar

"In essentie gaat mijn werk over ruimtes als dragers van verhalen en geschiedenis."
ik hou van luisteren. en het effect dat dat luisteren heeft op jou als persoon. en wat ik al helemaal magisch vindt is dat iedereen dat op een totaal andere manier doet. dat zie ik ook terug in organisaties. precies hetzelfde geluid roept bij de een allerlei gedachtes op, een ander laat zich meevoeren door een gevoel, weer een ander verdwijnt in een oude droom. als ik met teams werk dan laat ik ze muziek maken. ze uiten zichzelf, ze luisteren naar elkaar en ervaren het spanningsveld tussen beide. ik vind het echt fascinerend om te zien en te horen dat als teams muziek maken, dat precies klinkt zoals ze in essentie zijn. vaak zonder dat ze het zelf doorhebben. een snel marketingteam gaat maar door, terwijl een team waar onveiligheid heerst al na een minuut stopt met spelen. om te kunnen luisteren is het nodig te vertragen, stil te staan, te luisteren om je heen. als componist ben ik op zoek naar die vertraging en heb ik gemerkt dat dat in organisaties ook erg waardevol is. www.diederikrijpstra.com fotografie: keke keukelaar

DIEDERIK RIJPSTRA

Componist

”Als je echt luistert, hoor je wat er daarvoor nog niet was”.
"….hoeveel je kunt zien als je een stapje achteruit doet en alleen maar heel goed kijkt. mensen zeggen zo veel zonder dat ze het doorhebben. door ergens langer te zijn en te observeren vergeten ze op zeker moment dat je er bent: en dan begint het feest. subtiele veranderingen in lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, positie. groepjes die zich vormen en de kar trekken of zich juist afzonderen. ingehouden uitbundigheid of zichtbare verveling. het moment dat iets doodslaat, of als juist de energie vrijkomt… door de tijd en ruimte te nemen om alleen maar heel goed te kijken naar wat er om me heen gebeurt is inspiratie nooit ver te zoeken." kyra sacks en machteld aardse werkten voor het eerst samen in een opdracht voor de gemeente almere. dit heeft geleid tot hun bedrijf www.debeeldvormers.nl. heel bijzonder om te zien hoe uit een opdracht een nieuw creatief bedrijf kan ontstaan waar wij weer nauw mee samenwerken. met kyra werkten we o.a. samen met: gemeente almere, kpmg, de haagse hogeschool, inholland, bartiméus, eiffel, horizon college en vumc.

KYRA SACKS

Beeldend kunstenaar

"Ik maak tekeningen over de dingen in en om ons heen, die je normaal niet zomaar kunt zien."
tijdens mijn loopbaan bij corporate organisaties (heineken) heb ik jarenlang gewerkt aan het ontwikkelen van innovaties die maatschappelijke vooruitgang en commerciële impact hand in hand laten gaan. ik werd steeds enthousiaster om mij in te zetten voor deze maatschappelijke transities, onder andere circulariteit & natuur-inclusiviteit. sinds een aantal jaren richt ik mij o.a. op het vormgeven en organiseren van samenwerkingen rond maatschappelijke thema’s, waaronder het opzetten van een coalitie voor méér biodiversiteit in de bouw: “kruisbestuivers”.  ik zie steeds opnieuw dat men zich (te) snel op de inhoud en het resultaat richt. het is de kunst om de tijd te nemen om de vraag achter de vraag te onderzoeken, coalities te bouwen, om vertrouwen te laten groeien en verbeeldingskracht op gang brengen. dit levert dat altijd een vernieuwender eindresultaat, een beweging met draagvlak. the soft stuff is always harder than the hard stuff. in het samenwerken met anders-denkers en kunstenaars zie ik de grote missing link: creativiteit en verbeeldingskracht als superpowers voor transities. 

JETSKE FREEVE

Partner

“Verbeeldingskracht en verlangen zijn de brandstof voor vooruitgang.”
ik teken en speel met licht en ben geïnteresseerd in de mens als machtig en onmachtig wezen in relatie tot zijn omgeving. het tekenen is de basis van al mijn werk. door op locatie te werken, te kijken en te tekenen, creëer ik mijn eigen kader, podium of ‘tekenvlak’, met het publiek als onderdeel van het werk. een plek heeft van zich zelf informatie, zichtbare en niet zichtbare informatie, herinnering en geschiedenis. dit wil ik fysiek zichtbaar en voelbaar maken en hiervoor gebruik ik verschillende media. het liefst werk ik met een analoge grootbeeld lichtprojector in de openbare ruimte op bijvoorbeeld een gevel van een gebouw, waarmee het publiek onderdeel kan worden van mijn werk. sandra boer en robert tordoir hebben met art partner de moed gehad om als pioniers een nieuwe - indertijd nog niet bestaande - ruimte voor de kunstenaars te creëren. ik ben wel trots op hen en om bij deze kiem betrokken te zijn geweest. nu lijkt het bijna vanzelfsprekend, maar de steun en overtuiging die ze geven aan de werkgever, opdrachtgever, de kunst en de kunstenaar is enorm. ik vind het nog steeds bijzonder dat zowel art partner als een werkgever mij de openheid en het vertrouwen geeft om mee te kijken, te onderzoeken, te ondervragen en nieuw werk te ontwikkelen. www.machteldaardse.nl en www.debeeldvormers.nl met machteld werkten we o.a. samen met kpmg, vumc, inholland, de haagse hogeschool, van doorne advocaten en notarissen, mn en sail amsterdam

MACHTELD AARDSE

Kunstenaar

"In essentie gaat mijn werk over de delicate dynamiek van macht en onmacht."
“ …. ik geniet ervan als ik mensen open zie gaan en zij hun kwaliteiten en talenten tonen, hun kracht, maar ook de kwetsbaarheid. het valt me op dat organisaties vaak een vervormend effect hebben op mensen, dat merk je aan de taal die men spreekt, de woorden die men gebruikt, de dingen waarover wel en waarover niet gesproken wordt. ongemerkt wordt de organisatie vaak een jas die mensen aantrekken, zonder dat ze het zelf door hebben. de mensen krijgen er ook meteen een bril bij, terwijl ze helemaal niet slechtziend zijn! maar hoe je kijkt, bepaalt wel wat je ziet.” ik zie mijzelf als iemand die in staat is een klimaat te scheppen waarin mensen zichzelf kunnen tonen zoals ze zijn. om van daaruit te kijken naar waar de organisatie eigenlijk voor staat en wat de samenleving van hen nodig heeft. ik noem dat het ontwikkelen van waardenbewustzijn en het werken vanuit je identiteit. dat doe ik, onder andere, door de verbeelding de ruimte te geven en daarin werk ik erg graag samen met art partner. zo hebben we bij het horizon college prachtige managementbijeenkomsten georganiseerd. met lina issa ontwikkelden we een concept met de vier elementen (vuur,water, lucht en aarde) als basis van een teambuilding programma voor het voltallig management. hierin spraken we alle zintuigen aan en creëerden zo een onvergetelijke ervaring voor de deelnemers. alle figuurlijke jassen werden afgelegd en brillen afgezet. en met de beeldvormers is in allerlei sessies een enorme beeldbank ontstaan, waaruit het horizon college kan putten en waarin de energie en verbeelding, maar ook concrete wensen en ideeën zijn vastgelegd. https://waardegedrevenleiderschap.nl/ https://johanbouwmeester.com/

JOHAN BOUWMEESTER

Waardegedreven leiderschap

"Ik geniet ervan als ik mensen open zie gaan en zij hun kwaliteiten en talenten tonen, hun kracht, maar ook de kwetsbaarheid."
de enorme oprechtheid in het werk van art partner. de totale afwezigheid van gelikte verhalen, van dikdoenerigheid, van de neiging om hokjes en formats leidend te maken. de blik blijft open, naar de opdrachtgever, naar de opdracht, naar het proces en naar de kunstenaars. dat maakt werken met art partner nogal spannend. art partner bakt geen zoete broodjes en doet geen valse beloften dat het allemaal wel goed zal komen. goede kunstenaars maken iets los, en dat is niet alleen maar leuk of bevrijdend. zeker in organisaties kan werken met kunstenaars confronterend zijn; je kunt niet wegzappen of naar de volgende zaal met andere werken lopen. in organisaties zit je niet te wachten op mensen die van een afstandje genieten van de ontwrichtende werking van kunst. het mooie aan de mensen van art partner is dat ze dicht bij je weten te blijven en je echt helpen om ‘het gedoe aan te gaan’. dat is bijzonder maar dat heeft me ook weer niet verbaasd. bij art partner krijg je wat je ziet: geweldige mensen, warme professionals. jacco van uden is lector change management aan de haagse hogeschool.

JACCO VAN UDEN

Lector Change Management

"Het vertrouwde opnieuw onder ogen willen komen, het vanzelf- zwijgende weer laten spreken."
"ik ben een stemgever. in mijn theatervoorstellingen geef ik stem aan krachtvrouwen die hun eigen weg zochten en daarmee de wereld sterk hebben beïnvloed. ik geloof dat wereld snakt naar sterke vrouwen en hun stem. ik stimuleer o.a. mensen hun eigen kracht te vinden door op een podium hun verhaal te vertellen. daarbij put ik uit mijn ervaring als performer en maak ik gebruik van ademtechnieken. ik doe graag op een theatrale manier interventies om de stem van vrouwen binnen een organisatie sterker en duidelijker hoorbaar te maken." met julika werk(t)en we o.a. voor kpmg en de haagse hogeschool. haar voorstelling 'uit verdriet geboren', een persoonlijke zoektocht naar de kunstverzamelaar helene kröller-müller, is vanaf september in reprise en een aanrader! en in het voorjaar van 2020 komt julika met een nieuwe voorstelling 'etty hillesum, dat onverwoestbare in mij', in het kader van 75 jaar bevrijding.

JULIKA MARIJN

Theatermaker, stemgever

"Ik raak geïnspireerd als ik een verhaal of een tekst tot leven mag brengen."
"vanuit een verhaal of behoefte kijk ik naar een omgeving of ruimte en pas deze hierop aan. dat kan door het creëren van een zitobject en soms door het brengen of weghalen van licht of geluid. in mijn werk zoek ik altijd naar heldere oplossingen voor een vraagstuk en naar de slimste manier om complexe vragen en of verhalen begrijpelijk te maken. ik geef altijd de voorkeur aan objecten en omgevingen met een onmiskenbare identiteit. door art partner kan ik mij focussen op wat belangrijk is. de vragen en opdrachtgevers komen vaker uit een hoek die voor mij minder toegankelijke is. de art partners zien vaker mogelijkheden die ikzelf niet zie. soms zetten ze me in terwijl ik zelf nog niet 100% overtuigd ben of ik iets positiefs kan bijdragen aan het project maar ze krijgen altijd gelijk aan het einde van het project. door hun enthousiaste en open houding en hun wijze het experiment te omarmen, ontstaan er vernieuwende en verrassende uitkomsten." studio rogier martens werd opgericht in 2006 en is gespecialiseerd in product en tentoonstellingsontwerp en werkt altijd in een gevarieerd team van specialisten. met rogier werkten we o.a. samen met kpmg, bierens en unilever.

ROGIER MARTENS

Ruimtelijk ontwerper

"Het verhaal is altijd leidend."
"in alles wat ik doe ben ik nieuwsgierig naar de bronnen die in mensen leven. wat voor een kennis huist er in je? wat voor een ervaringen leven er ik jou? en weet je deze om te zetten tot wijsheid en een drive? dit is waar ik mij graag begeef met mensen, groepen, kunstenaars, collega’s. we kijken vaak vooruit, hebben onze focus op de dingen waar we tekort schieten of vinden dat we in bepaalde opzichten nog niet genoeg in ontwikkeld zijn. wat maakt wie we zijn, ervaren we misschien wel als (te) vanzelfsprekend. ik draai het graag om; hoe kun je wie je bent en wat je bij je draagt, beter benutten en inzetten? niets is vanzelfsprekend!" het werk van annemiek zet je oog in oog met kwetsbaarheid; met een unieke bezielde binnenwereld die zoveel schoonheid bevat en ontroering kan oproepen. annemiek is al sinds 2004 verbonden aan de hku als docent en sinds 2015 aan het lectoraat muzische professionalisering. op basis van haar ervaring ontwikkelde ze de masterclass return-to-sender, een unieke en bijzondere masterclass voor teams die een stap dieper durven en willen gaan.  

ANNEMIEK VERA

Kunstenaar

"Ik wil er als kunstenaar voor zorgen dat de ander zijn perspectief en innerlijke wereld verruimt, door ervaringen en andere manieren van kijken te ontmoeten."

MIGNON VAN HALDEREN

Lector Thought Leadership Fontys

"de plek van moeite opzoeken, daar waar het troebel wordt, is voor mij immer een plek die energie geeft, die ik dus ook graag opzoek, terwijl ik nooit goed weet hoe die actief te plannen. ik probeer ruimte te houden voor niet weten, hoe lastig ook (tijdsdruk, druk om iets te 'maken') en elke keer weer de verrassing iets te vinden dat klopt én toch van ook héél anders is dan waar ik naar zocht. de cadeautjes die overal verstopt liggen zodra ik even mezelf op 'onscherp' zet, blijven een constante bron van verwondering. dat moment dat een bedrijf of organisatie écht mijn atelier wordt, dát moment…. wat mij het meest verbaast tijdens de opdrachten die ik met art partner doe is de hoeveelheid kapitaal die altijd al in organisaties aanwezig ís. in mensen dus. en welk vuur er aangaat zodra je ruimte maakt om te spelen. hoe graag mensen eigenlijk ja willen zeggen, en dat ook wel doen, maar hoe weinig ruimte  wordt ervaren om ernaar te handelen. terwijl ik als kunstenaar die ruimte vaak heel goed zie. want die ruimte ís er wel degelijk. dus de discrepantie tussen wat er ís en wat er kan zijn en de bereidheid daarin te gaan bewegen. en wat er gebeurt als die inzichten gedeeld en helder worden…. en toch ook elke keer weer dat - in een poging overzicht te houden - men over het hoofd ziet wat zich onder onze neuzen bevindt…" met anook werkten we o.a. met: abn amro, theodoor gilissen bankiers, &samhoud, kpmg, future female leaders, gemeente almere en heineken. www.anookcleonne.nl en www.hetblauweuur.nu  

ANOOK CLEONNE

Beeldend kunstenaar

"Waarom doen we wat we doen volgens 'de regels' en op welke manier bepalen de ongeschreven regels ons gedrag?"
"ik help mensen zichzelf  zichtbaar te maken aan de ander door het vertellen van hun persoonlijke verhaal. voor ik met art partner samenwerkte had ik geen goed beeld van de meerwaarde die ik als toneelschrijver/regisseur voor organisaties kon hebben. wat mij het meest verbaasd heeft, is dat wat ik vanuit het theater als vanzelfsprekend zag, voor veel (mensen in) organisaties helemaal niet zo vanzelfsprekend bleek te zijn. de metafoor van het theater hielp hen om anders naar processen te kijken. bijvoorbeeld hoe een regisseur zijn spelers ensemble vormt en meeneemt in zijn visie. het belang van repeteren voor een presentatie, over welke tools je beschikt om impact te maken. dat voorbereiding alles is. over ieder detail wordt in het theater nagedacht, niets gebeurt zonder reden. daarnaast verbaasde ik mij over hoe weinig collega’s van elkaar weten. hoe kan het dat er geen ongemotiveerde acteurs bestaan, terwijl veel van hen onderbetaald krijgen en nooit klagen over overuren? of het nu de triodosbank is of de kpmg, de haagse hogeschool of de gemeente almere, eiffel of heineken steeds weer zie ik de wens en het verlangen elkaar te ontmoeten op persoonlijke verhalen." met andreas werkten we o.a. met: kpmg, de haagse hogeschool, heineken, eiffel, ymere, bierens, gemeente almere, inholland en de marketing queens.

ANDREAS VONDER

Associate Partner, regisseur

"If you want to know me, then you must know my story, for my story defines who I am. " Dan Mc Adams

"we hebben een onuitputtelijke fascinatie voor hoe mensen worstelen met zichzelf en de situatie waar ze inzitten. ons theaterwerk is geïnspireerd op actuele, aangrijpende verhalen uit de samenleving, op hun schoonheid en hun pijn.

in de opdrachten voor art partner hebben we ervaren wat de enorme kracht van 'het verbeelden' is. bij kpmg gaven we een theatrale lezing bij de oprichting van hun vrouwennetwerk. daarvoor hadden we 100 mannen en vrouwen geïnterviewd. we vingen op wat er tussen de regels werd gezegd, we vroegen door, daagden uit. vrouwen ergerden zich aan de ene kant aan hoe hard de bedrijfscultuur ten opzichte van vrouwen was, maar konden het aan de andere kant doodnormaal vinden dat een vrouw die parttime werkt uitgelachen wordt: 'ja, dat doen we hier nou eenmaal zo'. deze contradictie lieten we zien in de interactieve performance. hadden we hen dit 'gewoon' verteld, dan was het niet aangekomen. maar in de geconcentreerde context van de theatrale lezing wél." 

met anne gehring en vera ketelaars (samen gehring & ketelaars) werkten we o.a. samen met: kpmg en de haagse hogeschool. www.gehringenketelaars.nl  

GEHRING & KETELAARS

Theatermakers

"We hebben een onuitputtelijke fascinatie voor hoe mensen worstelen met zichzelf en de situatie waar ze inzitten."
mijn werk gaat over het omzetten van frustratie, via niet weten, naar verwondering. het is een onderzoek naar hoe ik mensen kan helpen om op andere manieren naar zogenaamde vanzelfsprekendheden te laten kijken. als kunstenaar heb ik veel ervaring met het werken in opdrachtsituaties. de manier van werken van art partner geeft mij de mogelijkheid om me volledig te concentreren op mijn werk, en me niet te verliezen in het tevreden houden van betrokken partijen. ik heb ontdekt dat het resultaat van deze werkvorm voor alle partijen waardevoller en betekenisvoller kan zijn. als de verschillende belangen niet gemengd hoeven worden maar elkaar juist vanuit kracht en kwetsbaarheid mogen ontmoeten ontstaat er, schijnbaar vanzelf, ruimte voor magie. www.circusengelbregt.nl we werk(t)en met martijn o.a. samen met: kpmg

MARTIJN ENGELBREGT

Kunstenaar

"Kijk nou toch eens, het ruikt heel anders dan je dacht toen je er naar luisterde."
i move people. emotionally on stage through a touching performance, mentally, through coaching with dialogue that resonates and finally i move them physically by connecting their bodies and breath. i am a performance artist which means developing skills to play and create new relationships, to cross borders (political and emotional) to grow through studying life from different perspectives and to explore being yourself and another at the same time. and i am committed to supporting others to do this too, in different environments other than the stage. in the corporate business world, i connect bodies and breath, i connect intentions to voice and movement, and help turn values into actions for individuals and teams. i have 40 years experience teaching, performing and producing on and off stage. i was astonished to hear sandra and robert defending my value as an artist. no one had done that for me before. i don’t know the ‘codes’ for translating what i do into return on investment for the corporate world and a creative can’t always be visible and logical. they represented my skills, perspective and process and then gave me the space and trust to do my job. they are a clear bridge between corporate and creative, making thorough explorations and interviews with both artist and client to make sure there is a match on every level. met grainne werkten we o.a. met: kpmg, de haagse hogeschool, heineken, eiffel, ymere en de marketing queens

GRAINNE DELANEY

Theatermaker

"I move people, emotionally, mentally and physically. I am a fire starter!"
met veel plezier stapte ik als een antropoloog een hele andere belevenis van de werkende wereld binnen. doordat ik de vreemde kunstenaar was, waren mensen open en deelden met mij informatie, van management tot aan het bed. het verbaasde mij hoe ik mee ging en in de vraagstukken echt mee wilde denken om tot oplossingen te komen. hoe het eigenlijk allemaal ging om menselijke verbindingen en de tekorten daarin. ik zag hoofden met elkaar communiceren maar elkaars harten werden niet geraakt. er was geen groepsgevoel, verbondenheid. daarna de uitdaging om een artistieke ingreep te verzinnen die juist de harten ging laten spreken. het samen doen, met elkaar iets maken en scheppen, een hoorspel van geluiden samen maken, van andere geluiden, van geluiden door hen zelf gemaakt, om weer opnieuw te luisteren en om weer andere geluiden te horen. het bracht ons naar de kern, iedereen wil gehoord worden. pas dan kun je weer verder.

NINA BOAS

Kunstenaar

"Hoe de werelden van beeld en beweging in tijd samenkomen."
in mijn werk onderzoek ik wat ervoor nodig is om een ontmoeting en een relatie aan te gaan. een relatie waar kwetsbaarheid en empathie zich kunnen ontvouwen, waar het persoonlijke wordt ervaren als politiek, en waar de normen en machtsverhoudingen rondom deze relatie worden herkend en bevraagd. ik werk graag met verhalen, performatieve interventies, film, en dat wat het lichaam laat vertellen. en ik daag mezelf continue uit om het met zachtheid, speelsheid, poëzie en samen hand in hand te doen; ook was ik helemaal niet met je eens, of dat wat je vertegenwoordigt me uitsluit of pijn doet. ongemak kan een vruchtbare grond zijn voor het bouwen van een gelijkwaardige relatie. “ik voelde me uitgedaagd om alleen binnen de organisatie te stappen, open en dicht bij mezelf te blijven. ik voelde me steeds uitgedaagd om weerstand als kwetsbaarheid te omhelzen. ik voelde weerstand tegen de hoeveelheid verwachtingen waar men daar mee te maken heeft en die men weer terugeist. ik voelde me verbaasd hoe moeilijk het is om problematische dingen echt te kunnen benoemen. ik voelde me ontroert toen jij zei dat jij ook de waarde van kleine persoonlijke stappen voelde in dit traject. ik voelde me ontroert toen ik je gezicht zag veranderen van sceptisch en terughoudend naar open en betrokken. ik voelde me ontroert om jullie te mogen ontmoeten.” de samenwerking met art partner heeft mij als kunstenaar met een migratie achtergrond de bijzondere kans aangeboden om midden in de maatschappij te gaan staan, met mijn werk maar ook als persoon. door art partner kon ik mijn politieke engagement in het maken van kunst een nieuwe vorm geven. ik voelde me gezien in mijn verschillende kanten en talenten. ik voelde me gesteund om te gaan experimenteren en groeien. ik kon lange lijnen van onderzoek en verdieping trekken. ik voelde me geïnspireerd door hun zachte leiderschap en strategische aanpak die geen moment het oog voor de mens kwijtraakt. ik heb hun betrokkenheid ervaren om bij empathie te blijven. de verbeelding om van een change-traject een transformatieve ervaring en een ontmoeting te maken in plaats van een zakelijke opdracht. de creativiteit om zakelijke partners als medeburgers te zien en benaderen. ik heb de kans gehad om met partners/mensen, die ik normaal nooit zou ontmoeten, te werken. ik word uitgedaagd om vraagstukken die voor mij als burger en persoon heel belangrijk zijn vanuit het perspectief van beslissers te bekijken. ik kwam binnen op plekken waar ik nooit zou komen, maar plekken die toch wel een invloed hebben op de kwaliteit van mijn leven, van ons leven, van onze samenleving. ik heb echte veranderingen door ons werk meegemaakt en mee gemaakt.

LINA ISSA

Kunstenaar

"Wat als, als ik jouw plaats inneem? Kan ik voelen wat jij voelt?"
in een mengvorm van installatie, performance, audio- en videowerk, grafisch ontwerp, tekenen, schilderen, taal en onverwachte omstandigheden, creëer ik momenten van chaos, verstilling, verwarring en overgave waarin de toeschouwer vaak niet anders kan dan een actieve positie in te nemen. ik gebruik de kracht van kunst om via humor, kritisch entertainment en onbevangen engagement de absurde menselijke conditie te bevragen. en zo heersende opvattingen en structuren te doorbreken, waarbij slagen en falen gelijkwaardig als strategie worden ingezet. ik speel, prik, en kantel een situatie net zolang totdat het wankelt en valt. waarna ik het weer vriendelijk overeind help om het vervolgens weer met een gerust hart de andere kant op te kantelen. ik zie de uitdaging om juist daar waar kunst niet vanzelfsprekend is, iedereen te ontwapenen door de verbeelding de macht te laten grijpen. en in gezamenlijkheid tot inzichten te komen door het onbekende en onverwachte met open armen te ontvangen.

WILLUM GEERTS

Kunstenaar

“Het gaat niet om waar je naar kijkt, maar om wat je ziet.”
"ik ben altijd op zoek naar balans en aangezien echte balans een continue beweging is tussen twee punten, altijd in beweging. de twee punten die mij in balans houden in mijn werk: acteren is persoonlijk en geloofwaardig handelen in een verzonnen situatie logica brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal. art partner is in staat om de verbinding tussen kunst en bedrijven naar een 2.0 versie te brengen, doordat de verbinding tot stand wordt gebracht tussen de mens achter/in het bedrijf en de mens achter/in de kunst. en dat maakt mij bloed nieuwsgierig naar de toekomst met de volle overtuiging dat ik daar verwonderd ga worden." met rosetta werken we o.a. voor kpmg waar ze een van de trainers is voor de masterclasses 'pitching skills: making an impact' die we speciaal voor kpmg ontwikkelden.

ROSETTA DRENTH

Theatermaker

"Altijd op zoek naar balans en aangezien echte balans een continue beweging is tussen twee punten, altijd in beweging."
door art partner heb ik me in fascinerende werkomgevingen mogen onderdompelen waar ik anders als regisseur nooit terecht gekomen zou zijn. de wederzijdse inspiratie die het opleverde door op plekken als kpmg maar ook bartiméus aan de slag te gaan heb ik als heel waardevol ervaren. het mooie aan werken met art partner is dat je als buitenstaander een organisatie binnenkomt, maar dat er ruim genoeg de tijd genomen wordt voor research, waardoor je je frisse blik als nieuwkomer behoudt, maar je wel tot de essentie van de organisatie komt. ik verbaas me elke keer weer over hoe goed dit werkt en dat ik aan het eind van zo’n samenwerking echt het gevoel heb iets wezenlijks geleerd en bijgedragen te hebben. ik zoek bij het verhaal wat ik wil vertellen altijd naar het best passende medium. de ene keer is dat een film, dan weer een tv-programma, een hoorspel, theaterstuk of zelfs een online interdisciplinair platform. het verhaal is altijd leidend. mijn kracht zit er in om op integere maar ook humoristische wijze dingen die gevoelig liggen te onderzoeken en aan te kaarten. met eefje werkten we o.a. samen met: bartiméus en kpmg. www.eefjesuijkerbuijk.com https://zwelgplek.op.vpro.nl (online platform vpro) instagram: @sugarsnaps_official/  @fotoclubdesvaderlands  

EEFJE SUIJKERBUIJK

Regisseur

"Mijn constante zoektocht naar een nieuw perspectief op zaken die mensen als vanzelfsprekend aannemen."
ik kijk en luister naar de wereld om me heen en poog die te verstaan in al zijn schoonheid en wreedheid. die indruk probeer ik zo helder en direct mogelijk te vertalen door te schrijven of op een andere manier terug te geven aan de wereld. taal is het middel dat het dichtst bij me staat omdat we tot dat krachtige maar ook kwetsbare middel veroordeeld zijn. mijn werk bevindt zich tussen verschillende disciplines en werelden en verbindt ze elkaar. art partner is de eerste samenwerkingspartner die benoemd heeft wat ik eigenlijk doe en hoe ik dat doe in de vorm van een talent en skill. sandra en robert hebben de gave om twee werelden aan elkaar te koppelen die ogenschijnlijk niets met elkaar hebben en weten dat tot een huwelijk te smeden. een huwelijk waarin alle partijen tot hun behoeftes komen en grote stappen zetten in hun ontwikkeling. het geheim is dat ze op meta en micro niveau met iedereen kunnen werken en een taal hebben gevonden die kaders overstijgt. zonnestralen snijden de woonkamer in schijven de piano staat roerloos te luisteren draken en milkshakes liggen in het stof achter het pedaal god is van hout en huilt in een hoek van de keuken de roeispanen van vandaag zijn verloren gegaan in mijn agenda ik ben opgehouden met het willen zijn in het glazen raam zie ik de weerspiegeling van een vrouw maar herken mij niet in mijn straat staan geen bomen enkel rode bloedbakstenen van de voc uit de voorgaande eeuwen alles wat ik wist heb ik ingepakt en op straat gezet tussen de grijze vuilniszakken na 18 uur wordt met veel herrie de geschiedenis opgehaald. uit: gedicht van nisrine mbarki

NISRINE MBARKI

Theatermaker, schrijver, filosoof

"Ik kijk en luister naar de wereld om me heen en poog die te verstaan in al zijn schoonheid en wreedheid."
het hele traject is inspirerend. vanaf het moment dat een vraag binnenkomt, het samen met onze opdrachtgevers en kunstenaars formuleren van de 'creatieve vraag', het samenstellen van het creatieve team, de keuze voor een of meerdere kunstenaars, het begeleiden van het proces. de onzekerheid die erbij hoort. omdat we nu eenmaal niet de gebaande paden bewandelen. omdat we niet toewerken naar een rapport, maar naar het in gang zetten van een werkelijk andere beweging. de zoektocht van de kunstenaars en het vertrouwen dat waar ze mee komen altijd raak is. het voelt soms alsof we al 10 jaar in opleiding zijn. in elke samenwerking met opdrachtgevers en kunstenaars leren we. onze eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid worden groter. in elk gesprek met een kunstenaar ontdekken we weer nieuwe dingen waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. de benadering van kunstenaars is zo uniek. de kick als het weer werkt, als we weer in staat zijn het onderbuikgevoel naar boven te halen, een waanzinnig event neer te zetten, een nieuwe training te ontwikkelen, een visuele identiteit te versterken. het vertrouwen van onze opdrachtgevers, de manier waarop we samenwerken. er is nog zoveel te ontdekken. sandra boer sandra@art-partner.nl 0655196542

SANDRA BOER

Founding partner

"In de kern gaat ons werk over het zichtbaar maken van de menselijkheid in organisaties."
studio wessels boer animeert de openbare ruimte met objecten of ingrepen die je thuis doen voelen, je verbinden met je omgeving en je verwonderen. het werk wordt vaak geïntegreerd in de bestaande architectuur of infrastructuur van een plek en creëert een overgang tussen de openbare en private sfeer. “wat mij het meest verbaasd heeft tijdens de opdracht(en) die ik met art partner deed was de openheid en het enthousiasme van betrokkenen. de oorspronkelijke opdracht vroeg om een werk aan de gevel; maar ik bedacht een groot permanent kleed op straat in de henrick de keijserstraat in amsterdam. http://www.studiowesselsboer.nl/work/streetcarpet zowel de opdrachtgever (stadgenoot) en het stadsdeel durfden dit aan en gingen ervoor. niemand zag teveel beren op de weg. de vergunningen waren geen probleem en met minimale middelen was het resultaat een heuse metamorfose. de uitvoerders vonden het zelf erg leuk om eens wat anders dan een fietspad te spuiten. de reacties van de bewoners waren heel ontroerend. kortom een super samenwerking.” met marjet werkten we o.a. samen met: stadgenoot

MARJET WESSELS BOER

Public art & design

"Mijn werk geeft de openbare ruimte een verhaal en maakt haar minder anoniem."
"eigenlijk gaat alles wat ik doe over communicatie, zowel wat je zegt naar anderen als ook wat je de hele dag tegen jezelf roept in je hoofd. 'is het geen gekke combinatie, theater en therapie?’ die vraag krijg ik regelmatig te horen, omdat ik zowel als therapeut werk als in het theater. natuurlijk verschillen ze op veel vlakken. maar er is wat mij betreft ook een grote overeenkomst, want zowel theater als therapie doen een poging om voorbij de alledaagse vorm van communicatie te gaan, om het basisbegrip van mensen over zichzelf en hun wereld te veranderen. theater is het beste als het persoonlijk is. dat werd mij heel duidelijk in een jeugdgevangenis. daar deed ik een project met studio 52nd uit amsterdam. ik werd als schrijver gekoppeld aan een van de jongens die daar zaten en deed verschillende oefeningen met hem. zo vroeg ik om zijn eerste nacht te beschrijven in de gevangenis. om al zijn gedachten, gevoelens, ideeën en angsten op te schrijven. daarna vroeg ik hem om te schrijven hoe hij dacht dat mensen van buiten naar hem kijken. die avond hebben we verschillende scènes laten spelen door acteurs die mee waren, dat was een zeer intense avond met heftige verhalen. ook werd de eerste nacht van mijn jongere verteld door een van de acteurs. ik zag dat hij (de jongen) moeite had zijn tranen in bedwang te houden bij het horen van zijn verhaal. ik ben nergens bezig met iets op te lossen of een vorm van heling te bewerkstelligen, alleen maar op zoek naar het meest theatrale, daar waar de pijn zit, het conflict en daar waar het schuurt. aan het einde kwam een van de vaste begeleiders naar mij toe en zei dat wat wij in 1 dag bereikt hadden met die groep wat zij nog niet in een jaar voor elkaar kregen." erik geeft les op het koninklijk conservatorium in den haag als docent stage performing en geeft les op de academie voor theater en dans in amsterdam. hij geeft nlp-trainingen en is docent ericksoniaanse hypnotherapie bij twee instituten in nederland en heeft als hypnotherapeut ook een eigen praktijk in amsterdam . in 2004 afgestudeerd aan de theaterschool in amsterdam (amsterdamse hogeschool vd kunsten) en maakte of speelde voorstellingen bij o.a toneelgroep amsterdam, stichting nieuwe helden en het noord nederlands toneel. www.hypnoworks.nl we werken met erik o.a. met: kpmg (masterclasses making an impact)

ERIK WILLEMS

Theatermaker

"Theater is het beste als het persoonlijk is."
"in essentie gaat mijn werk over verbinden, de willekeur en poëzie van menselijk handelen, dat in perspectief plaatsen en daar uitdrukking aan geven. en als ik het aan een kind van negen uit zou moeten leggen dan zou ik zeggen dat ik me vaak verbaas over wat mensen maken. en dat ik daarop reageer met bouwsels, foto's en woorden. wat mij het meest verbaasd heeft tijdens de opdracht(en) die ik met art partner deed was de grote drive, inzet, en betrokkenheid van sandra en robert! en daarbij ook nog eens alle aandacht telkens weer voor de klant zowel als voor de deelnemende kunstenaars, dat is geen geringe prestatie." met ellert werkten we o.a. samen met sail amsterdam en de gemeente almere.

ELLERT HAITJEMA

Beeldend kunstenaar

"In essentie gaat mijn werk over verbinden, de willekeur en poëzie van menselijk handelen."