KPMG was druk bezig met het schrijven van de KPMG story, de zoektocht naar hun ‘Why’,  het bepalen van hun visie en de strategie en met het opstellen van de belofte (eed) die alle medewerkers moesten afleggen. Hiervoor werden regelmatig interactieve sessies gehouden met KPMG’ers van alle kantoren in Nederland. Wij leverden een bijdrage. Op twee verschillende manieren. Zo maakten wij, samen met Annemieke Paarlberg, van de ruimte waar deze sessies werden gehouden een plek waar de dynamiek voelbaar was en die ook na de sessies nog steeds vaak wordt gebruikt. En samen met De Beeldvormers ontwikkelden wij het boekje dat alle deelnemers ontvingen: KPMG Story: inspiration and notes.