Natuurlijk. Superblij dat er op dit moment zoveel onderzoek wordt gedaan naar artistieke interventies en de rol van kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken. Toch zijn deze onderzoeken vaak nogal lastig te lezen. Dus…. Wij hebben uit dit rapport ‘Artists, Designers & Business in Cross-Sector Collaboration: A Report on the Untapped Potential for Systemic Change’ van onderzoekers Johanna Kouzmine-Karavaïeff en Khawar Hameed drie aanbevelingen en een paar leuke en interessante quotes gekozen.

De link naar het hele onderzoek vind je onder aan het artikel.

Aanbeveling #1: De overheid is belangrijk als aanjager voor sector overstijgende samenwerking

“Intense work-based environments with their own agendas, priorities, and complexities make it difficult to take a step back or go the extra mile and try out different and new approaches. This environmental context hinders progress toward innovative and new ways of working.”

Coalities werken aan woest ingewikkelde transities van de samenleving. Hoe zorg je ervoor dat je samen echt impact maakt? De transities waar we voor staan hebben cross-over creativiteit nodig. Wij ontwikkelden hiervoor Coalition Catalyst. Oplossingen voor de nog onbekende toekomst vragen om verbeeldingskracht en creativiteit. En alhoewel dit logisch klinkt, is ruimte maken voor verbeeldingskracht in de professionele omgeving minder eenvoudig. En dat is een groot gemis. Mooi hoe Project IDOLS hier al mee is gestart. En tegelijkertijd eens met de onderzoekers dat beleidsmakers dit mee moeten nemen om het echt blijvend aan te jagen.

Aanbeveling #10 uit het rapport: Er is meer aandacht nodig in het onderwijs. Blijk geven van echt geloof in interdisciplinaire en sector overschrijdende samenwerking. Specifiek, gedurfd en positief. Door studie- en trainingsprogramma te ontwerpen die de verschillende geloofssystemen, waarden, overtuigingen en gedragingen en praktijken van de verschillende sectoren sterk omarmen en verankeren.

“Dissimilarity is all about recognising and appreciating differences in the widest sense, in variance, and in alternative perspectives. It’s about openness to difference in terms of new situations and ways of doing things. It’s being bold about being different and taking a stance that reflects this in real-world practice.”

In Nederland zijn er echt al mooie initiatieven. Denk aan de minor Artful Business Creations van De Haagse Hogeschool opgezet door onder andere Lector Change Management Jacco van Uden. De Master Crossover Creativity van de Hogeschool voor Kunsten UtrechtOf het Executive Leadership Program van THNK School of Creative Leadership. En… meer is altijd beter. In alle vormen van onderwijs!

Aanbeveling #14 Bijscholing in ‘culture brokerage’ voor leiders uit de bedrijfssectoren

“Due to working in silos, the awareness of how skills from different sectors could be leveraged to work together in optimal ways is low. A process of discovery can unfold the links between the offer and demand of different skill sets and the need for these in different sectors.”

Ja! Hoe mooi zou dat zijn. Als er mensen zijn binnen organisaties die de verbindende schakel kunnen en willen zijn tussen kunstenaars en hun organisatie. Die weten hoe je een netwerk van kunstenaars opbouwt en aan je verbindt, die begrijpen wat er nodig is voor de juiste match en die de voorwaarden weten te scheppen waarbinnen de samenwerking echt impact heeft. Het is een vak. En ja, dat kun je dus leren. Sector overschrijdend samenwerken is een kunst op zich. De samenwerking met kunstenaars voegt daar nog een extra laag aan toe. Wat is de rol van de ‘broker’ of de ‘intermediaire partij’ zoals wij die al 14 jaar vervullen? Wij ontwikkelen graag mee aan zo’n programma! En op dit moment loopt er een groot onderzoek naar de rol van de ‘broker’: SUSTAIN waar wij aan meewerken. Geleid door De Haagse Hogeschool en Avans.

Impact & business value

“A frequent question I received is: what is the value of artistic interventions, can you document their value-added? My answer is yes: we can show the values-added of artistic interventions! The point is that we need to expand what we mean when we pose the question, we need to move beyond the narrow economic and financial definition of value that unfortunately has come to dominate the discourse. Artistic interventions can offer the means to appreciate and enhance a far greater range of features that bring value to people, organizations and society. We need to learn how to talk about and recognize valuesadded, not just value-added.” – Ariane Berthoin Antal, Professor, WZB Berlin Social Science Center, Germany, and Audencia Business School, Nantes, France

Explore the future before it happens

“Artists have a great imagination so they can explore the future before it happens. You’re always in the present as an artist, so you don’t very much rely on history to be creative. There will be some things that are guiding you in terms of what has worked before, but then you’re not being creative. So, I think artists can bring presence to the problem, understanding to the problem, and project it into reality.” – Bonga Ntuli Strategy Director: Royal Haskoning DHV, South Africa

Het onderzoek is gratis te downloaden via de website van www.artisansofinnovation.com