• VUmc | Diversiteit: van vooroordeel naar vraag
  • 15 januari 2013
  • Opdrachten
VUmc | Diversiteit: van vooroordeel naar vraagVUmc | Diversiteit: van vooroordeel naar vraagVUmc | Diversiteit: van vooroordeel naar vraag

VU en VUmc hebben een duidelijk doel voor ogen: de opleiding geneeskunde moet een bijzondere plek zijn. Een plek waar empathie en kwetsbaarheid een belangrijke rol spelen. Waar vooroordelen worden vertaald naar vragen. Waar onzekerheid kan worden omgezet naar een vraag om hulp en advies. En waar ieders cultuur wordt gezien als een rijkdom. Om dit ambitieuze doel te realiseren hebben ze onze hulp ingeroepen. Een samenwerking die heeft geleid tot een aantal bijzondere artistieke interventies, onvergetelijke momenten en meer begrip en verbinding tussen de studenten. Een vruchtbare samenwerking die dit jaar wordt voortgezet.

Vier vragen en het onderbuikgevoel
De oratie van Prof. Dr. Gerda Croiset, opleidingsdirecteur VUmc School of Medical Sciences, was het moment waarop de eerste interventie plaatsvond. En dat was er direct een om nooit te vergeten. Op de stoelen van de aanwezigen lagen enveloppen met hierin de antwoorden op vier belangrijke vragen. Wie is de ander? Wanneer voel je je het meest kwetsbaar? Wanneer ben je een tolk of heb je een tolk nodig? Hoe leer je empathie? De antwoorden waren in de weken voor de bijeenkomst verzameld door kunstenares Lina Issa en werden een voor een voor gelezen door de aanwezigen. Dat maakte diepe indruk. Hoe dat er precies uitzag, kun je hier zien.

Het Symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van de oratie van Dr. Gerda Croiset, directeur VUmc School of Medical Sciences: http://www.vumc.nl/onderzoek/6548513/januari-2013/oratie-croiset/