Esmé ValkEsmé ValkEsmé Valk

Esmé heeft een bijzondere interesse in sociale relaties. Menselijke sociale relaties,  maar ook sociale relaties tussen mensen en objecten en tussen objecten en objecten.

In haar werk bestudeert ze de relatie tussen lichamen die voortdurend in beweging zijn. Bij deze bewegingen draait het om mensen, voorwerpen, verzamelde ervaringen of fragmenten van kennis. Samen creëren ze meerdere combinaties en vormen een arena voor observatie en exploratie.

Ze wil de bewegingen die in patronen zitten koppelen aan een sociale choreografie, een uiting van maatschappelijke processen door bewegingen.  Ze onderzoekt in hoeverre het gedrag van de mens is gevormd door onze omgeving, en door de sociale, biologische en chemische processen. Bij het maken van een ruimte probeert Esmé een ‘tastbare’ ruimte te creëren die het lichaam op verscheidene manieren benadert. Hiermee wil ze zeggen dat de bezoekers onderdeel worden van de ruimte; men ervaart deze fysiek door middel van zitten, lopen of klimmen. Een tentoonstelling is niet alleen een plek om te presenteren, maar ook een kans om de bezoeker mee te nemen als actief onderdeel van de installatie. Door hun acties aan steeds veranderende werkomstandigheden.

Esmé werkte vanuit Art Partner twee jaar samen met advocatenkantoor Krans & Van Hilten in Den Haag.