Heidi LinckHeidi LinckHeidi Linck

Heidi heeft een fascinate voor plaatsen waar geen mensen aanwezig zijn.

Heidi’s tekeningen, installaties en onderzoeksprojecten komen voort uit haar fascinatie voor plaatsen waar, langdurig of slechts een kort moment, geen mensen aanwezig zijn. Deze plekken kenmerken zich door leegstand, stilte en transformatie. Door de afwezigheid van mensen vertellen alleen de objecten in de ruimte het verhaal over de historie en de actuele betekenis van de plek. Een gebouw of stad is altijd een manifestatie van sociale, politieke en economische ideologieën: architectuur is een taal. De objecten en andere sporen van bewoners en gebruikers benadert zij daarom eveneens als een taal waarin zij reageren op die ideologie.

Haar tekeningen en installaties maken deel uit van zowel particuliere als bedrijfscollecties. Sinds 2008 is ze actief in haar eigen onderzoeksbureau O, waarmee ze onderzoek doet naar stedenbouwkundige en architectonische transformaties. Linck woont en werkt in Arnhem, Nederland.

Voordat Heidi Linck met haar studie aan de ArtEZ Fine Art Arnhem begon, studeerde ze af als sociaal wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen Universiteit. Ze heeft deelgenomen aan verschillende tentoonstellingen bij onder andere Showroom MAMA, , Berliner Kunstsalon, De Appel in Amsterdam en het Stedelijk Museum in Schiedam.

We werkten met Heidi intensief samen aan een project over Vertrouwen bij Theodoor Gilissen Bankiers in Amsterdam. Zij maakte daar het kunstwerk INSIGHT, maar bovenal wist ze medewerkers weer in beweging te krijgen. Op het moment dat de drempel om klanten te benaderen hoog was, gaf Heidi ze een beetje ‘goud’ in handen: een gesprek met inhoud. Heidi deed ook mee aan ons onderzoek Vertrouwen Verbeeld en sprak met enkele topbankiers over het onderwerp vertrouwen.

Heidi Linck bij Theodoor Gilissen
www.heidilinck.nl