Herald of Cultural EnterpriseHerald of Cultural EnterpriseHerald of Cultural Enterprise

Een beetje gek, briljante ideeën, creatieve diners, een feest om mee te werken.

Art Partner werkt samen met de Herald of Cultural Enterprise (HoCE): de gebundelde denkkracht van 4 jonge, succesvolle artiesten. Twee regisseurs en twee acteurs die op hun eigen vakgebied uitblinken en bekend zijn, en bovendien al jaren intensief samenwerken, kunnen ingehuurd worden om vraagstellingen, uitdagingen en problematiek op een voor het bedrijfsleven ongewone manier te benaderen. Zij zijn hoogopgeleid, met een grote gezamenlijke kennis van theater, literatuur, beeldende kunst, filosofie, mode en muziek. Vanuit hun vak volgen zij alle informatiestromen en zijn zij op de hoogte van de actualiteiten. Geen trendvolgers, maar
eigenzinnige kunstenaars die meer toepassingen zoeken voor hun overmatige inspiratieflow.

De HoCE bindt zich als wilde gans voor 3 of meer sessies aan een bedrijf, in de vorm van een diner, wandelend, op een
podium, decor of in een op maat gemaakte verrassing. Of ze kunnen worden ingezet om eenmalig, in een
versnelde denktankvorm, een inhoudelijk kader te bieden voor bijvoorbeeld een evenement. Als leidraad voor een
briefing aan een evenementenbureau.

De uitdaging wordt door de HoCE in een organische gedachtenstroom meegenomen als inspiratiebron. Zij behandelen
het onderwerp zoals zij ook te werk gaan in het theater. De vraagstelling wordt aan een creatieve analyse onderworpen,
door hun artistieke visie uitgediept; vrije associatie, theatrale interpretatie, verwijzingen uit de literatuur en filosofie,
conceptuele constructies, beeldende oplossingen, fantasieën en poëzie bewegen, kraken en herbelichten de
gewoonlijke gang van zaken. De HoCE’ers weten heel goed hoe ze moeten verleiden, een gevoel kunnen creëren,
aandacht trekken en vasthouden, een blijvende indruk kunnen maken. Bovendien geeft de aanwezigheid van de HoCEgroep
een magische sfeer van spanning en vreugde. Hun product is: een dosis creatieve energie. Emotionele innovatie.
Met de HoCE heeft het bedrijf een verrijkende dag, waardoor waardevolle inzichten en inspirerende ideeën ontstaan. De
HoCe is gemotiveerd en nieuwsgierig om de voor hen onbekende zakenwereld te ontdekken. Zij hopen dat de
nieuwsgierigheid wederzijds is.