Lenneke van der GootLenneke van der GootLenneke van der Goot

Ze vindt al tekenend, gummend, plakkend en snijdend eigenheid in een context.

“Ik stel mezelf vragen zoals wat kenmerkt een persoon, hoe ga je op in je omgeving, wat is je eigen kracht, wanneer is een groep een geheel op zichzelf en wanneer is het een verzameling van unieke participanten?” Dit resulteert in levensgrote tekeningen op papier, waarin beelden van kuddes en groepen wisselen met die van dieren en individuen. “Ik maak vaak gebruik van afbeeldingen van dieren omdat ze bepaalde kwaliteiten zeer sterk vertegenwoordigen.”

De personages begeven zich in omgevingen van lagen potlood, inkt en verf op papier. De omgevingen zijn landschappen van inktwolken en krassen of een zich herhalend patroon met stickers of stempels. Door potlood uit te gummen en aangebrachte wolken inkt en verf weer weg te wassen, gaan er verscheidene taferelen en stemmingen aan de uiteindelijke voorstelling vooraf. Deze geschiedenis blijft zichtbaar, maar sporen zoals ingekerfd papier, vage resten van lijnen of ingedroogde inktvlekken zijn tekenend voor het werk en voor de zoektocht naar de uiteindelijk vorm.

Met haar tape-installaties gebruikt Lenneke de fysieke ruimte om mensen af te beelden. Een raam of muur plakt ze dicht met overlappende banen tape, waarna de afbeelding wordt uitgesneden. Elke plek vormt een nieuw uitgangspunt voor een werk. Een voorbeeld is ‘Zweven in de Wibautstraat’, in de metrohal. Met de meer dan levensgrote zwevende figuur wordt de aandacht gevestigd op een moment van verstilling en afzondering. Het werk vormt een contrast met de omgeving: een metrohal waarin van alles gaande is en mensen voortdurend onderweg zijn.

www.lennekevandergoot.nl