Marleen SleeuwitsMarleen SleeuwitsMarleen Sleeuwits

Ze onderzoekt in haar foto’s ruimtes waarin je je niet verbonden lijkt te voelen met een specifieke plaats en tijd. De plekken roepen bij haar een conflicterend gevoel op en deze ervaring van disconnectie vertaalt ze in haar werk.

Marleen Sleeuwits doet dit door interieurs die je overal en nergens tegenkomt te fotograferen: dode hoeken in kantoorgebouwen, wachtruimtes op vliegvelden of lege gangen van hotels. Deze ruimtes missen allemaal de connectie met de buitenwereld door het ontbreken van functie, plaats en tijd. Door het ontbreken van referentie geven ze een gevoel van vervreemding en disconnectie. Met technische keuzes als formaat, scherpte en structuur krijgen de foto’s een fysiek karakter. Sleeuwits wil dat de toeschouwer als het ware naar binnen kan stappen en zich fysiek kan verhouden tot de door haar gefotografeerde ruimte. De toeschouwer moet zich aangetrokken voelen tot de foto’s door structuren, kleuren, licht en de scherpte, maar een onbehaagelijk gevoel krijgen door gebrek aan referentie en de afstandelijkheid van de ruimte zelf.

Ook deformeert Sleeuwits zelf ruimtes in een leegstaand pan. Ze onderzoekt of ze bepaalde eigenschappen van de gefotografeerde interieurs in een vereenvoudigde vorm kan nabouwen. Ze maakt ruimtes binnenin ruimtes. Plekken tussen realiteit en illusie.

We werkten met Marleen samen voor BoerCroon in Amsterdam waar ze een prachtige serie foto’s maakte. Dit keer met de medewerkers anoniem in de ruimtes. De foto’s vormden een incentive voor medewerkers die nieuwe collega’s in contact brachten met BoerCroon.