• &SAMHOUD-HEINEKEN| Shape your own leadership
  • 3 juni 2015
  • Opdrachten
&SAMHOUD-HEINEKEN| Shape your own leadership&SAMHOUD-HEINEKEN| Shape your own leadership&SAMHOUD-HEINEKEN| Shape your own leadership

Creatieve training olv kunstenaar Silvia Russel voor managers van Heineken. Doel: persoonlijk leiderschap ontwikkelen als onderdeel van de cursus Persoonlijke Visie van &samhoud.

De managers gingen aan de slag met het verbeelden van hun persoonlijke waarden. Een aantal koos ervoor om de verbinding tussen hun persoonlijke waarden te verbeelden. Anderen om hun persoonlijke drijfveren in beeld brengen. Zij gebruikten hiervoor onder meer zand en lijm en natuurlijke materialen. Zij brachten zelf ook eigen gekozen materialen mee.

Rol van kunstenaar Silvia Russel: goed luisteren en met deelnemers te onderzoeken hoe zij hun ideeën willen vormgeven. Eenmaal aan de slag is ze vooral bezig om goed te kijken en weer luisteren en hen te wijzen op de keuzes die ze bewust of onbewust maken in het verbeelden. Ook daagt ze hen uit om onderdelen op een andere manier te laten zien.

In de tussenevaluatie vertellen de deelnemers in de groep over het werkproces, hun keuzes en inzichten. De andere deelnemers kunnen hierop reageren. Zo worden persoonlijke waarden ook verbonden met het beeld vanuit de groep.

In de tweede deel staan de deelnemers voor de uitdaging om aan de inhoud van hun beeld nog een heel nieuwe dimensie toe te voegen. De opdracht kan bijvoorbeeld zijn om een inconsequentie in hun verhaal en hun beeld op te lossen, of om een onderdeel nog te versterken. Hierbij gaat het er om dat zij zelf bedenken hoe ze invulling geven aan dit verbeelden.

In de training krijgen zij voortdurend vraagstukken waarvoor een persoonlijke oplossing gevonden moet worden. Het gaat er dan om dat zij zelf met oplossingen komen. Je ziet in het werken ook altijd de verschillende persoonlijke strategieën:  Direct aan de slag gaan, of keuzes uitstellen, aanpak veranderen door inzichten die ontstaan, wel of niet samenwerken aan oplossingen, en doorwerken of in een keer klaar willen zijn.

Een greep uit de resultaten: Persoonlijke waarden werden verbonden, een veelvoud van waarden werd tot de kern teruggebracht, er werd duidelijk welke persoonlijke waarden onderbelicht waren, en deelnemers vertelden welke nieuwe inzichten ze hadden gekregen over wat nu echt hun drijfveer was.

Het mooie van deze manier van werken is dat zowel voor de deelnemers als de verschillende denkstappen en inzichten die zij doorlopen heel concreet te zien zijn en daardoor makkelijk te bespreken.

www.silviarussel.nl