• THEATRALE LEZING| Dramaturg voor één dag
  • 1 januari 2017
  • Dit Doen We
THEATRALE LEZING| Dramaturg voor één dag

Een Theatrale Lezing is het lezen van onaf werk in een geënsceneerde vorm. Om tot een voorstelling te komen, maken theatermakers dankbaar gebruik van het fenomeen Theatrale lezing. De eerste confrontatie met publiek levert vaak vruchtbare feedback op om het work-in-progress verder te helpen.

We dagen jullie uit om gedurende één dag(deel) zelf de Theatrale lezing te ervaren én om dramaturg te zijn van jullie eigen stuk.

We werken hiervoor met theatermakers Anne Gehring en Vera Ketelaars. Samen vormen zij Gehring&Ketelaars. Anne en Vera gaan op zoek naar de verschillende verhalen van de diensten om zo te achterhalen waar iedereen staat ten aanzien van de visie, waar de kansen liggen of de obstakels zijn. Hun bevindingen komen terug in een stuk, een scène, een gedicht, een lezing….

Deze methode vergt actieve betrokkenheid van de deelnemers. Zowel in de voorbereiding (Anne en Vera lopen met elk team een dag mee) als op de dag zelf. Medewerkers worden door Anne en Vera ‘getraind’ om de Theatrale Lezing voor te bereiden. En iedereen is op de dag zelf dramaturg.

Na de eerste lezing treedt je met je team zelf op als dramaturg, je onderzoekt en bevraagt de eerste versie, houdt ‘m tegen het licht en iedereen mag aanvullen en schrappen om zich er beter in te kunnen herkennen, anderen te kunnen inspireren of het probleem te verhelderen.  Eerst werk je met je eigen team aan je eigen tekst. Daarna werk je in gemengde teams aan de tekst van een ander team.

Tot slot komt iedereen bij elkaar in de theaterzaal en worden alle teksten na elkaar gelezen, zodat iedereen alles achter elkaar hoort en duidelijk wordt welke dienst waar staat. Vullen ze elkaar aan?

Dramaturg
verbindingsofficier – ideale toeschouwer – een tweede paar ogen – procesbegeleider – artistiek adviseur, etc.

Voor organisaties in deze fase is de dramaturg de meest aansprekende rol.

Een dramaturg (management) is de adviseur van de regisseur (directie). Hij wordt ook wel de ‘eerste toeschouwer’ genoemd, omdat hij de regisseur vertelt hoe de tekst/repetitie/voorstelling (visie) op de toeschouwer overkomt.

De dramaturg is het geweten, de stille kracht en de kritische meedenker. Hij bewaakt en beschermt de inhoud en haalt de beoogde inhoud naar boven. Dramaturgie is ook zoiets als de bezielde structuur van de voorstelling.