TRIODOS BANK | VisieRegie voor Triodos Bank NL raak(t)!TRIODOS BANK | VisieRegie voor Triodos Bank NL raak(t)!TRIODOS BANK | VisieRegie voor Triodos Bank NL raak(t)!

VisieRegie? Nooit van gehoord! Spannend, leuk, anders, vreemd, raak, soms even pijnlijk, maar vooral: betrokken, herkenbaar, energie, helder, enthousiast, inzicht.

Toneelschrijver en regisseur Andreas Vonder dompelt zich vijf weken onder en leeft zich in in Triodos Bank Nederland en haar medewerkers. Wat is de visie voor 2013 en verder? Voor welke uitdagingen staan we? Welke dilemma’s spelen er? Zowel op MT- niveau als op niveau van de verschillende afdelingen.

FETZEN
Gesprekken met werknemers, meeluisteren en kijken in werkoverleggen, observeren en vragen. Andreas verzamelt dilemma’s, inzichten, gesprekken en emoties en schrijft voor elke afdeling een FETZEN, een toneelscène. Van verschillende kanten wordt in deze scènes belicht wat de visie is voor de komende tijd en welke dilemma’s elke afdeling tegenkomt.

Vertrouwen
Op 19 november vindt de jaarlijkse Focusdag van Triodos Bank Nederland plaats, dit keer in het Bimhuis in Amsterdam. Een dag waar alle medewerkers bij elkaar komen. Regisseur Andreas leidt de dag in en vraagt vervolgens het MT van  Triodos op het podium. Ze krijgen allemaal een personage toegewezen en worden gevraagd om te beginnen met lezen. Dit is het eerste moment waarop de leden van het MT de FETZEN zien. Over vertrouwen gesproken…. Vervolgens gaan de medewerkers onder leiding van Andreas met het MT en elkaar in discussie. Wat is de essentie van deze scène? Heeft de toneelschrijver overdreven of klopt het eigenlijk wel? Wat raakt er? En wat misschien niet? Wat betekent dit eigenlijk?

Daarna gaan alle medewerkers in kleine groepen aan de slag. Elke afdeling krijgt zijn eigen FETZEN mee. Drie of vier medewerkers worden aangewezen als ‘lezer’, twee doen verslag en een dagregisseur leidt de discussie. Op deze manier worden medewerkers ook actief betrokken in de discussie. In de tweede ronde mogen medewerkers kiezen welke FETZEN van welke afdeling ze nog meer willen horen. Een kijkje in de keuken van je collega… Voor welke dilemma’s staan zij? Komt dat overeen? Of spreken ze elkaar juist tegen? Waar lopen zij eigenlijk tegenaan?

Na twee gespreksrondes komt iedereen terug in de zaal. Dan worden alle FETZEN achter elkaar voorgelezen en vallen er nog meer kwartjes. En aan iedereen wordt gevraagd om, op basis van de ervaringen van de dag, heel concreet een eigen ‘regieaanwijzing’ te schrijven. Begrijp je de essentie en ken je je rol? Wat heb je nodig om je rol beter in te vullen? Of misschien: wat heb je nodig om je eigen rol helderder te krijgen?

Een greep uit de reacties na afloop
“Opvallend hoe makkelijk het eigenlijk is om begrip voor elkaar te kweken.”
“Geeft energie om op deze manier met elkaar te werken. Herkenbaar, begrip. Gevoel dat ik er iets mee kan en moet doen.”
“Leuk om te merken dat je je ideeën niet alleen hebt, maar dat je met meer bent.”
“De energie stroomde. Je wordt geconfronteerd met het feit dat je voor elkaar denkt. Mijn opdracht? Minder voor elkaar denken.”
“Een spannende dag, dat heb ik ook gevoeld.”

 

Wat is nu precies een FETZEN?
Dat is zo’n mooi verhaal, dat vertellen we niet op internet. Ben je geïnteresseerd in deze methode? Dan vertellen we je er graag meer over.