• VISIEREGIE | Gebruik de principes van het theater
  • 1 februari 2017
  • Dit Doen We
VISIEREGIE | Gebruik de principes van het theaterVISIEREGIE | Gebruik de principes van het theaterVISIEREGIE | Gebruik de principes van het theater

Goed. U hebt samen met de andere MT- of directieleden een mooie visie ontwikkeld. Een strategie bepaald die staat als een huis. Maar tijdens de presentatie (waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard) wordt u opeens overvallen door twijfel. Lijkt het wel of het verhaal niet aankomt. Natuurlijk luistert iedereen aandachtig en knikt iedereen op het goede moment, maar toch klopt er iets niet. Het lijkt wel of de visie en strategie de medewerkers alleen in hun hoofd raakt, niet in hun hart. Een gevoel dat ook na het applaus blijft hangen en de weken erna alleen maar sterker wordt.

Onze dienst VisieRegie kan de oplossing zijn voor bovenstaand probleem. Sterker nog, de ervaring leert dat het niet alleen de oplossing kan zijn, maar de oplossing ook daadwerkelijk is.

De kern van VisieRegie is dat toneelschrijver en regisseur Andreas Vonder de principes van het theater inzet om de essentie van een visie bloot te leggen. Voor alle duidelijkheid: we hebben het nu over een visie van een bedrijf, maar het kan ook worden ingezet voor de visie van een afdeling, of voor het blootleggen van de kern van een nieuw product.

Het begint allemaal met het naar boven halen van de (echte) mening van medewerkers over de visie. Te achterhalen welke informele verhalen er de ronde doen. Welke dilemma’s er spelen. Wat de essentie is. De regisseur neemt dit gedeelte voor zijn rekening.

Als deze stap is genomen, worden de bevindingen verwerkt in een scène. Een dialoog tussen twee, drie of vier collega’s waarin de essentie van de visie duidelijk voor het voetlicht komt. Een scène waarin gezegd wordt waar het op staat. Waarin zaken naar voren komen die normaal verborgen blijven. Het onuitgesprokene hardop wordt gezegd.

Als deze scène klaar is, is het tijd voor de laatste stap: de eerste lezing. In het theater is dit het moment waarop iedereen voor het eerst het stuk ziet en met elkaar leest. We bootsen dit na door de scène(s) met alle collega’s te spelen. De ervaring leert dat dit een waardevol moment is, want dit is het moment waarop alle opsmuk wegvalt. Medewerkers zich laten zien. En maken zich de visie eigen. Niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart.

Helemaal interessant wordt het als verschillende afdelingen of teams op deze manier werken. De verschillende scènes maken direct duidelijk op welke punten de afdelingen en teams elkaar versterken, en op welke ze elkaar verzwakken.

Kortom, met VisieRegie ontdekken medewerkers de visie zelf. Dit zorgt ervoor dat visie gaat leven. Leidend wordt voor hun denken én handelen. En wordt het niet de visie van het bedrijf alleen, maar ook ‘hun’ visie.

Wie u voorgingen?
O.a. Triodos Bank, de Gemeente Almere, KPMG, De Haagse Hogeschool & Inholland.
Lees hier over Triodos of De Haagse Hogeschool