Voor twee bouwprojecten in de provincie Zuid-Holland, IJsselmondse Knoop en Tiengemetensingelgebied, waarin biodiversiteit een prominente rol moest gaan spelen, gingen wij aan de slag. Wij stelden een team samen van verschillende partijen en verschillende disciplines, een mix van professionals uit totaal verschillende expertises en denkwerelden. Van bouwers tot kunstenaars tot ecologen. Een groep die aan de slag ging volgens de kruisbestuiversmethode, onderdeel van de snelstartgids die in een eerder stadium binnen dit kader is ontworpen.

Kern van deze aanpak is dat de verbeeldingskracht van de betrokkenen wordt geprikkeld en ze worden aangemoedigd om vanuit een andere invalshoek naar het project te kijken. Om te ontwerpen vanuit ecosysteemdiensten, de diensten die de natuur ons levert zoals schoon drinkwater en voedsel, maar ook gezondheid en CO2-opname.

Tijdens de ontwerpsessies ontwikkelden de verschillende deelnemers diverse ideeën voor de invulling van het gebied, zoals een pluktuin en een waterrijk gebied waar de lepelaar zich thuis voelt. Vervolgens werden deze ideeën en ontwerpen binnen de groepen gepresenteerd en besproken, wat resulteerde  in een keuze van twee concepten. Concepten die als inspiratie dienen voor de concrete uitwerking van de plannen. En hoe deze plannen er ook uit komen te zien, biodiversiteit speelt een prominente rol.

 

In samenwerking met Jetske Freeve (Openers), VolkerWessels, KWS Infra, Primum, Naturalis en Provincie Zuid-Holland.