De artistieke interventies die Art Partner samen met kunstenaars bij organisaties doet, roepen vaak nieuwsgierigheid en veel vragen op. Want hoe overbrug je twee werelden die zo verschillend zijn?

Er is steeds meer aandacht voor de meerwaarde van kunstenaars in het niet-artistieke domein. Uit onze ervaring weten wij dat deze vermenging van werelden nieuwe inzichten, verbinding en op een ander niveau commitment oplevert. Tegelijkertijd zijn het verschillende werelden met een eigen taal, cultuur, een volledig andere dynamiek en tempo.

Behoud van verschillen

Onze rol als Art Partner is niet om dit verschil weg te poetsen of gelijk te maken: het behouden van de verschillen levert de meeste impact op. Maar hoe zorg je ervoor dat dit verschil meerwaarde krijgt en niet te veel gaat ‘schuren’?  Voor een relatief jong vakgebied zijn dit relevante vragen om te onderzoeken zodat de bewijsvoering en taal steeds steviger komt te staan. Daarom doen wij ook graag mee met het onderzoek van de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool waarin dit onderzocht wordt.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Hanneke Propitus, hanneke@art-partner.nl
Sandra Boer, sandra@art-partner.nl