Bij de eerste managementconferentie ging het vooral over het onderzoeken van de nieuwe missie. Hiervoor gebruikten wij een methode die al eeuwen zijn waarde bewijst in het theater: de eerste lezing. In de weken vóór de conferentie voerde toneelschrijver en -regisseur Andreas Vonder intensieve gesprekken met alle betrokkenen, in dit geval de MT-leden.  Over wat er goed gaat en wat niet. Over hoe zij de visie zien. Over de samenwerking met andere afdelingen. De antwoorden, die soms schoorvoetend werden gegeven, verwerkte hij in negen toneelscènes. Tijdens de conferentie beklommen de betrokkenen het podium en lazen zij deze scènes voor. Een aanpak die bleek te werken. Er ontstond een open en eerlijke dialoog tussen de managers, waarin onderwerpen werden benoemd die onder normale omstandigheden onbesproken blijven. Er was ruimte om elkaar de waarheid te vertellen, zonder dat dit tot nare discussies leidde. Er ontstond begrip voor de ander en daarmee werd de basis gelegd voor het tweede onderdeel: het ontdekken van de visie.

 

Deze eerste dag werd op bijzondere wijze vastgelegd. Beeldend kunstenaars Machteld Aardse en Kyra Sacks van De Beeldvormers maakten een verslag in beeld en woord. Gebaseerd op wat zij zagen, hoorden en voelden. Alles wat hen opviel, kreeg een plek in verslag. Met als resultaat een boek waarin de sfeer van de dag perfect werd gevangen en dat te bijzonder is om in een la te verdwijnen.

Om een indruk te geven, hier een deel uit een van de scènes.

PERSONAGE A   Het is aan ons om het concreter maken.
PERSONAGE C   Wereldburgerschap zou hierover moeten gaan.
PERSONAGE B   Je kan het heel dicht bij huis halen… Wereldburgerschap woont aan de overkant in de Schilderswijk en de Transvaal.
PERSONAGE C   Als je nadenkt over de thema’s die daar spelen…
PERSONAGE B   … als je kijkt naar de mensen die hier iedere dag binnenkomen…
PERSONAGE C   … hoezo zijn onderwerpen als wereldburgerschap en internationalisering dan ver weg?
PERSONAGE B   Nu hebben we hartstikke mooie doelstellingen, het risico is alleen dat het instellingsplan de organisatie wordt ingejaagd.
PERSONAGE A   En dus?
PERSONAGE B   En dus is het zaak dat we in de faculteiten een plan gaan maken over hoe we met de teams met de doelstellingen aan de slag gaan.
PERSONAGE A   En hoe gaat dat plan er dan uitzien?
PERSONAGE C   Dat gesprek hebben we nog niet gevoerd met elkaar.
PERSONAGE A   Waarom niet?
PERSONAGE B   Er is de dagelijkse praktijk en het proces van verandering. Je ziet dat er heel veel druk ligt op de bestaande praktijk.
PERSONAGE C   Dat kost tijd en energie en dat zorgt ervoor dat er geen tijd over blijft… en dan gaat het schuren.
PERSONAGE B   Het heeft ook met focus te maken.
PERSONAGE C   En eigenaarschap. Als je het te algemeen maakt, is het van niemand. Als je het te specifiek maakt, wordt het dichtgeregeld.