Deze Snelstartgids is géén toolbox met concrete tips om natuurinclusief te ontwerpen. Daar zijn er al veel van en ook zeer goede. Wél geeft deze gids handvatten om een proces in te richten dat mensen inspireert om te bouwen voor biodiversiteit. Concrete stappen om opdrachtgevers en bouwers te
laten verlangen om de waarde en schoonheid van de natuur tot onderdeel van elk bouwontwerp te maken.

Open hier de Snelstartgids

De ideeën in deze gids zijn ontwikkeld met ruim zestig experts vanuit uiteenlopende disciplines.
Over deze Snelstartgids Niet alleen bouwers, opdrachtgevers, en biodiversiteitsexperts, maar ook
architecten, kunstenaars, marketeers en innovatieve ondernemers. Mensen die voorop lopen in de wereld, en weten hoe je een kritische massa in beweging zet. Deze handleiding helpt om door andere ogen naar een project te kijken en opnieuw de waarde ervan te bepalen.

Ecologisch én economisch.
De natuur als startpunt.
Dus niet als sluitpost

Bekijk de Snelstartgids hier.