Veel organisaties kampen met hetzelfde probleem: een visie die maar niet van het papier af komt. Die blijft steken bij een paar mooi geformuleerde zinnen waar iedereen zo zijn of haar eigen mening over heeft. Met als gevolg dat het A4-tje met visie en al ergens in een la belandt en pas bij de volgende ‘dag op de hei’ weer tevoorschijn komt.

Zonde.

Dat het met een beetje lef ook anders kan, bewees De Haagse Hogeschool. Op hun verzoek ontwikkelden wij een speciaal programma. Een programma waaraan alle leden van de managementteams van verschillende diensten en faculteiten én het College van Bestuur deelnamen. Dat bestond uit verschillende onderdelen en interventies die erop gericht waren de visie te onderzoeken. Dat hen de ruimte gaf om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Waarbij zij met anderen konden delen wat deze visie voor henzelf en voor hun team betekent. En dat hen de tools gaf om met hun eigen, persoonlijke verhaal de visie over te brengen op hun medewerkers. Confronterend, maar – daar was iedereen het na afloop over eens – ook verhelderend, positief en verrassend.