Werken vanuit waardevol contact

In samenwerking met Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, ontwikkelden wij in 2021 drie online ervaringssymposia. Een bijzondere opdracht, omdat het voor veel medewerkers het eerste moment was sinds het uitbreken van de coronacrisis dat ze zonder de dagelijkse stress zichzelf konden verrijken met nieuwe inzichten. Maar ook een uitdagende opdracht, want hoe zorg je dat de bezoekers betrokken blijven en de mogelijkheid krijgen een bijdrage te leveren tijdens een symposium dat zich online afspeelt? Wij vonden de oplossing in het opknippen van het symposium in drie delen, ieder met een eigen thema: ‘eigen regie’, ‘communicatie’ en ‘1000’ begeleiders’. Daarnaast maakten wij voor ieder symposium een speciale film waarin een van de ervaringsdeskundigen centraal staat en daarmee de belevingswereld van de betreffende ervaringsdeskundige.

Voor elk thema spraken we ook met zorgprofessionals, begeleiders en naasten. Om hun kant te belichten in ‘theatrale lezingen’. Deze ervaringen stonden centraal tijdens de symposia en maakten het mogelijk cliënten, begeleiders, zorgprofessionals en naasten van mensen met een beperking op een liefdevolle manier uit te dagen om zich opnieuw in hun cliënt of naaste te verplaatsen. Niet om hen erop te wijzen dat ze het anders of beter moeten doen. Integendeel, want als er het afgelopen jaar iets duidelijk is geworden, dan het is het de enorme betrokkenheid en inzet van de begeleiders en zorgprofessionals. Maar om handvatten te geven om nog betere zorg te verlenen. Centraal hierin staat de zogenaamde blinde vlek. Dit is een kleine handeling die een cliënt als niet prettig ervaart en die kan uitgroeien tot een vast patroon en die ruis kan veroorzaken tussen de cliënt en de zorgprofessional, begeleider of een van de naasten. De ervaring leert dat het identificeren van deze blinde vlek een eye-opener kan zijn voor alle betrokkenen en een belangrijke eerste stap is naar het verlenen van nog betere en waardevollere zorg.

Dit project is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS. Ervaringsleren geeft een frisse, nieuwe kijk op hoe je de zorg en ondersteuning op dit moment inricht. En hoe je dat misschien wel anders wilt aanpakken na deze ervaring. Alle informatie over de ervaringssymposia, de films en de theatrale lezingen is te vinden op: Ervaringsleren | Kennisplein Gehandicaptensector

Het creatief team bestond uit: Milan Dorreboom (LFB, thema communicatie), Sagar Marhe (LFB, thema 1000 begeleiders), Idman Nur (LFB, thema communicatie) Anne Gehring en Vera Ketelaars (theatermakers), Jan Hoek (fotograaf en beeldend kunstenaar), Gwen Pol (regisseur), Boris de Ruijter (film) en Sandra Boer (overall regie, procesbegeleiding en programma vanuit Art Partner).