Om veranderingen in organisatie aan te zwengelen, te versnellen of te verdiepen, zetten wij als sinds 2008 artistieke interventies in.  Dit is een interventievorm die sinds een jaar of 10 in opmars is en de laatste tijd meer aandacht krijgt als katalysator voor verandering. Bij een artistieke interventie zetten wij kunstenaars in die mensen in organisaties zowel rationeel als emotioneel betrekken en verbinden bij een verandering door het inzetten van een kunstvorm.

Het is een proces waarbij de artistieke interventie zorgt voor een zekere afstand tot het vraagstuk, zodat er ruimte ontstaat om er op een andere manier naar te kijken. Dat geeft de organisatie de mogelijkheid om de verandervraag vanuit een nieuw perspectief te zien en de medewerkers het vertrouwen dat alle stemmen gehoord worden.

Elke vraag is uniek en in het samenspel tussen vraag, organisatie en mensen en kunstenaars ontstaat er iets wat vooraf niet te bedenken is. Wel hebben wij, op basis van 13 jaar ervaring, de verschillende processtappen in kaart gebracht. Samen met kunstenaars uit het Art Partner netwerk, onderzoekers op het terrein van cross over creativity en met Europese collega-organisaties is zo de Creative Catalyst Cycleart-partner ontstaan.

Creatieve Catalyst Cycleart-partner
Elke samenwerking met een opdrachtgever start met het definiëren van de vraag of wens in de gegeven context. Oftewel de NEED FOR CHANGE helder krijgen. Waar zit het verlangen (of de pijn) van onze opdrachtgever?

In de tweede fase, UNCOVER, leggen we door middel van kwalitatief artistiek onderzoek met de kunstenaars bloot wat er speelt. We halen naar boven welke dynamieken, patronen en emoties onder de vraag liggen.

 

Daarvoor zetten wij artistieke onderzoeksmethodieken in: van fly on the wall tot artist in residence en van storytelling tot performatieve bijeenkomsten. Het onderzoek wordt vormgegeven op een wijze die bij de vraag, organisatie, context en kunstenaar past. Dit levert rijke informatie op over ongehoorde stemmen, onuitgesproken ideeën en wensen.

Met elkaar en de opdrachtgever kijken we naar wat het oplevert aan informatie en bepalen wij de ambitie voor deze fase in de opdracht. In de ENVISION fase worden de inzichten, behoeften en ideeën samengevoegd tot een aanscherping van de wens/visie voor verandering en een gedeeld ervaren beeld wat er nodig is.

Dit vormt de basis voor een artistieke interventie: speciaal voor de organisatie en het vraagstuk worden een of meerdere vormen ontwikkeld om alle betrokkenen mee te nemen in wat het onderzoek heeft opgeleverd. We gebruiken hiervoor o.a. theater, muziek en beeldende kunst om co-creatie en co-reflectie te bewerkstelligen. Tijdens de fase IN MOTION zien, voelen en ervaren betrokkenen wat er speelt.

Daarna komt de fase om de impact te vergroten. We kijken wat er nodig is en om de beweging op gang te brengen. HARVEST is een fase waarin de opbrengsten van het traject worden teruggebracht en verankerd in de organisatie wereld, de praktische alledag. Wij ontwikkelen daarvoor op maat gemaakte programma’s rondom de artistieke interventie (variërend van workshops, trainingen of lesprogramma’s) waarbij wij ervaringsleren en andere reflectie- en -interactievormen inzetten. Hiermee wordt de verandering in gang gezet.

Tot slot kijken we met elkaar naar wat het heeft gebracht, waar wat nog mist, wat heeft gewerkt en wat niet. En vooral ook naar wat de volgende stappen zijn. Deze REFLECT & CONTINUE fase doen wij met onze opdrachtgevers en met het creatieve team.