Een tweedaags programma ontwikkelen voor een grote groep directie- en bestuursleden kan op verschillende manieren. Bij Art Partner kiezen we graag voor een invulling die ruimte biedt voor de thema’s die er echt toe doen en voor de vraagstukken die zich vanuit de groep en het moment aandienen. Dat betekent dat op de vraag; ‘wat gaan we precies doen in deze twee dagen’ wij antwoorden: ‘dat weten wij nog niet maar wij garanderen dat het met aandacht wordt gedaan, ten dienste van jullie als groep en altijd bijzonder en impactvol is’.

Johan Bouwmeester (begeleider van teams, coach en schrijver van het boek ‘Waarde gedreven leiderschap) vroeg aan ons om het programma samen met hem vorm te geven. Wij brachten kunstenaar Nina Boas in om de deelnemers niet alleen rationeel, maar ook vanuit emotie met elkaar te verbinden. En dat leverde mooie momenten op waarin Nina de groep begeleidde in een oefening om voorbij het einde van de organisatie te kijken. Ook zorgde Nina ervoor dat ze met behulp van een ‘windrichting interventie’ elkaars hulpbronnen leerden kennen om die aan te kunnen spreken wanneer nodig. Door het programma continue bij te stellen op basis van wat wij uit de groep kregen, werkten wij aan een verandering op systemisch niveau.  Met als slot onderdeel een inventarisatie van concrete punten om als team te accepteren, behouden, versterken of te veranderen zodat er de maandag erna ook direct gestart kan worden aan de nieuwe koers!