Vertel een goed verhaal en iedereen luistert; vertel een authentiek verhaal en iedereen hangt aan je lippen, wordt in het hart geraak en vergeet het nooit meer. Het verschil tussen een goed verhaal en een écht verhaal wordt gemaakt door de verteller. Hoe waarachtig hij is. Hoeveel hij van zichzelf laat zien. Dat vraagt om moed en om vaardigheden.

Deze training is ontworpen voor dagelijks gebruik en is gebaseerd op inzichten en methodieken uit storytelling, de theaterpraktijk en NLP (neuro-linguïstisch programmeren). De training bestaat uit 4 masterclasses (2 hele dagen en 2 halve dagen) en individuele storycoaching verspreid over een periode van 6 weken.

Tijdens de masterclasses:
– komen de theorie en de praktijk van het vertellen van verhalen aan bod
– wisselen we ervaringen uit
– krijg je persoonlijke begeleiding
– oefenen we met en op elkaar. Veel!

We gebruiken opdrachten uit een waanzinnig werkboek dat is ontworpen door twee kunstenaars, Machteld Aardse en Kyra Sacks van De Beeldvormers. En we werken veel met video-feedback.

Masterclass I: Wie ben ik?
Wil je je bekwamen in storytelling, dan moet je je eerst bewust worden van je eigen verhalen. Je eigen ervaringen, overtuigingen, uitglijers en successen, omdat zij de bron vormen van waaruit je een verhaal kunt opbouwen en vertellen. Voor storytelling is het ‘jezelf insluiten’ essentieel. Als spreker vorm je het medium dat de boodschap, de story, draagt.

Masterclass II: Wie is de ander?
Door gebruik te maken van verhalen, anekdotes of narratieve elementen willen we iets bij het publiek of de luisteraar bewerkstelligen. Je wilt ze ergens over informeren, enthousiasmeren of entertainen. Maar wie is je publiek? Wie is de ander? Wat is zijn of haar verwachting? Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van een klant? Hoe zorg je dat de ander door jouw verhaal in actie komt?

Masterclass III: Het verhaal
Hoe kun je één krachtig verhaal vormgeven of terugbrengen tot de essentie? Voor bij het koffieapparaat, de rij bij de lunch, de rij voor een conferentie of om een gesprek met een onbekende te starten? Hoe kom je tot een metafoor om je powerpoint aan op te hangen, indruk te maken op de directie of een team te motiveren?

Masterclass IV: De performance
En dan is het moment daar. Het is nog vijf minuten voor je op moet. Vanuit de zaal klinkt een kakofonie aan stemmen van het toegestroomde publiek. Alles wat je hebt kunnen voorbereiden, heb je voorbereid. Een collega wenst je toi-toi-toi. Het zaallicht dooft. Het geroezemoes verstomt. Het is tijd. Tijd om in het licht te gaan staan. Let the show begin!

Exit Stage Right
Als we meesterschap verwerven, realiseren we ons dat ons podium overal kan zijn. En dat we ervoor kiezen om ons eigen licht te brengen.