Onze opdrachten gaan vaak over verandering in organisatie. Met onze werkwijze ‘creativity for change’ worden wij gevraagd om verandering op gang te brengen of te zorgen voor versnelling en verankering. In deze opdrachten waar wij de verandering begeleiden, vragen wij vaak kunstenaars van Art Partner de bijeenkomsten in visuele beelden vast te leggen.

Daarvoor vragen wij kunstenaars en geen sneltekenaars. Waar een sneltekenaar vastlegt wat er feitelijk gebeurt, maakt een kunstenaar een interpretatie.  Want veranderingen zitten vaak op de onderstroom die niet altijd blijkt uit wat er gezegd en geschreven wordt.  De kunstenaars van Art Partner maken deze dynamieken zichtbaar met hun beelden. Daarom spreken wij graag van ‘visual harvesting’. De unieke beelden worden in veel langlopende trajecten een referentie punt voor de ingezette verandering. Ze herinneren de organisatie aan wat er destijds gevoeld, ervaren en gedeeld werd en niet aan wat er op de agenda stond en gezegd werd. Een waardevolle en unieke beeldtaal die soms jaren later nog wordt gebruikt om terug te grijpen op de gezamenlijk ervaren verandering.

 

Beeld: ‘SustainaLab’ door Kyra Sacks in opdracht voor UVA.