De kracht van anders-denkers zoals filosofen, kunstenaars en theatermakers, aan de bestuurstafel wordt steeds meer (h)erkend. Hoe werkt dat dan? En wat is precies een artistieke interventie?
We beantwoorden graag de 3 meest gestelde vragen van de afgelopen 14 jaar.

  1. Gaan we schilderen of knutselen?

Dit is een veelgehoorde vraag want Art Partner werkt in elk traject met kunstenaars, filosofen, regisseurs en schrijvers. Daarmee werpen we een ander licht op de vraag die speelt binnen organisaties. Complexe vraagstukken zijn vaak lastig omdat de oplossing nog niet in zicht is. Dat spanningsveld is het werkterrein van kunstenaars en dat is waar hun artist mindset het beste tot zijn recht komt.

Op basis van artistiek onderzoek (waar kunstenaars inderdaad wél veel creatieve vormen voor inzetten) ontwikkelen we interventies waardoor medewerkers zich kunnen verbinden aan het vraagstuk. Zo wakkeren we het verlangen aan om echt verandering te realiseren. Geen rapport, maar een ervaring.

Dus nee, we gaan niet schilderen of knutselen.

  1. Onze organisatie stuurt op KPI’s, is de impact van jullie interventies meetbaar?

Met KPMG werkten we aan de vraag waarom vrouwen niet doorstromen naar de top. “Diversiteit is een lastig onderwerp omdat het vaak abstract blijft”, stelt Jolande Sap, destijds lid van de Raad van Commissarissen. “KPMG is een hele rationele organisatie, en de theatermakers legden feilloos op tafel wat onderhuids speelt. Sindsdien zijn er grote stappen gezet.”

Onze impact is niet direct meetbaar volgens de huidige KPI-methodieken. Onze impact is wel voelbaar en creëert daardoor een stevige bodem voor verandering. Over verandertrajecten meetbaar maken heeft Pascal Gielen, hoogleraar Cultuursociologie, een interessante visie. Hij heeft het over de ‘onmaat’: “Een andere maat die bij de start nog niet volledig duidelijk is, maar pas later meetbaar wordt. En wel vanaf het moment dat ze wordt neergezet de vernieuwing triggert.” (Bron: Innoveren met kunstenaars, Julie Vandenbroucke en Piet Verhoeve).

  1. Kan ik zelf een kunstenaar inhuren en aan de slag?

Zeker, doen! Wij geloven in kruisbestuiving. Een kunstenaar aan je team toevoegen om anders te kijken, een ander perspectief te bieden of voor inspiratie lijkt ons zeker waardevol. Bespreek dan goed vooraf wat de verwachtingen zijn, hoe je met elkaar wilt samenwerken en hoe jij als opdrachtgever ruimte creëert voor de kunstenaar.

Voor vraagstukken die spannender zijn en waar je echt verandering op wilt, is het belangrijk om ook een procesregisseur aan het creatieve team toe te voegen. Dit soort vraagstukken vragen om expertise en kennis in het begeleiden van teams/organisaties. Het selecteren van de juiste kunstenaar(s) en het maken van de vertaalslag tussen beide werelden, is essentieel om de meeste impact te maken en de kracht van alle partijen te benutten. We spreken niet voor niets over cross-over creativity for change.

Wil je meer weten? Bel of mail ons!

Sandra Boer, sandra@art-partner.nl, 06 55196542
Hanneke Propitius, hanneke@art-partner.nl, 06 30455241
Jetske Freeve, jetske@art-partner.nl, 06 26520308